NIEZBĘDNIK BENEFICJENTA

FUNDUSZOWA (OB)SESJA

Okres trwałości w projektach unijnych

DLACZEGO WARTO?
SPIS TREŚCI
KONTAKT
POBIERZ
Image Image

O czym należy pamiętać, jeśli realizujemy projekt inwestycyjny lub badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków unijnych, który w niedługim czasie się kończy bądź już się zakończył?

Pobierz bezpłatny „Niezbędnik beneficjenta” i poznaj obowiązki beneficjentów, które spoczywają na nich po rozpoczęciu okresu trwałości projektów współfinansowanych z funduszy UE.

F U N D U S Z O W A

( O B ) S E S J A

BEZPŁATNY RAPORT

Okres trwałości w projektach unijnych

DLACZEGO WARTO?
CO ZNAJDUJE SIĘ W RAPORCIE?
KONTAKT
POBIERZ RAPORT
Image Image

O czym należy pamiętać, jeśli realizujemy projekt inwestycyjny lub badawczo-rozwojowy dofinansowany ze środków unijnych, który w niedługim czasie się kończy bądź już się zakończył? Poznaj obowiązki beneficjentów, które spoczywają na nich po rozpoczęciu okresu trwałości projektów współfinansowanych z funduszy UE.

DLA KOGO

Beneficjenci środków unijnych realizujący projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz 2021-2017

DLACZEGO WARTO POBRAĆ „NIEZBĘDNIK BENEFICJENTA”?

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych z pewnością budzi uśmiech na twarzach osób uczestniczących w jego realizacji. Nierzadko cieszymy się, że to już koniec zawiłości działań okołoprojektowych, zakładając, że szczęśliwie dotarliśmy do mety i wreszcie możemy zapomnieć o trudzie i nakładach włożonej pracy. Oczywiście trzeba świętować sukces, uścisnąć współpracownikom dłonie w podziękowaniu i cieszyć się z osiągniętych rezultatów, jednak należy przy tym pamiętać, że zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze końca ciążących na beneficjentach obowiązkach.


W niezbędniku przedstawiamy kompendium wiedzy na temat okresu trwałości w projektach współfinansowanych ze środków UE, a zawarte w nim informacje pozwolą na poprawne wypełnienie wszystkich obowiązków, które spoczywają na beneficjentach po zrealizowaniu projektu unijnego.

POBIERZ

SPIS TREŚCI

Czym właściwie jest okres trwałości w projektach unijnych?

Czym jest naruszenie trwałości projektu i z czym się wiąże?

Okres trwałości w projektach badawczo-rozwojowych

Skuteczna sprawozdawczość w projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych

POBIERZ
ImageImageImageImage

Jak poprawnie archiwizować dokumentację?

Image

Kontrole w okresie trwałości – jak się do nich przygotować?

Image

Często pojawiające się pytania dotyczące trwałości projektów

Image

CIVITTA – wiodąca firma doradcza w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, zatrudniająca ponad 600 konsultantów i ekspertów w 27 biurach w 18 krajach.


Wspieramy rozwój przedsiębiorców – niezależnie od lokalizacji, branży i skali prowadzonej działalności – pomagając im realizować ich plany biznesowe. Oferujemy usługi doradcze, które obejmują m.in.:

KONTAKT

pozyskiwanie finansowania ze środków publicznych na rozwój biznesu, w szczególności na projekty badawczo-rozwojowe, nowe inwestycje, inwestycje pro-środowiskowe oraz projekty transportowe,


zarządzanie projektami i kompleksowe rozliczanie przyznanego wsparcia finansowego, w tym wsparcie w okresie trwałości oraz audyty dofinansowanych projektów,


ulgi i zwolnienia podatkowe związane z prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością badawczo-rozwojową oraz wdrażaniem nowych technologii i inwestycji,


doradztwo strategiczne i biznesowe, w tym m.in. analiza lokalizacji inwestycji, analiza rynków docelowych, mapowanie kontaktów na rynkach zagranicznych, badania rynkowe i marketingowe.

IconIconIconIcon

MASZ PYTANIA?
NAPISZ DO NAS

+48 504 438 356

info.pl@civitta.com

Wszystkie prawa zastrzeżone CIVITTA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych